200 miljoner kronor till kommuner där ensamkommande unga som inte har flyttat till ett anläggningsboende bor efter 18-årsdagen.

Under de senaste åren har många ensamkommande som kommit till Sverige fått vänta så länge på ett slutgiltigt besked om de får stanna i Sverige eller inte att de under asylprocessen hunnit bli 18 år, vilket gör att kommunerna inte längre har rätt till ersättning för deras boende. Därför har många ungdomar blivit tvungna att flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden på annan ort.

I höstas avsatte regeringen 390 miljoner kronor i höständringsbudgeten samt 195 miljoner kronor i budgeten för i år för att kommunerna ska kunna låta ensamkommande som hinner bli 18 år bo kvar i sin vistelsekommun fram till att de får ett slutligt beslut i sitt asylärende istället för att behöva byta skola och få sämre etableringsmöjligheter. Nu tillförs ytterligare 200 miljoner kronor för 2018.

Medlen ska stödja de vistelsekommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen bo kvar. Fördelningen av medel i vårändringsbudgeten kommer anpassas så att medel går till de kommuner där ensamkommande unga som inte behövt flytta till ett anläggningsboende bor efter 18-årsdagen.