Socialstyrelsen har utrett regleringen av estetiska ingrepp som kräver medicinsk kompetens, och som kan innebära betydande hälsorisker.

– Det är orimligt att det i dag är så otydligt för den enskilde vad som gäller vid större skönhetsingrepp. Detta kan leda till oro och otrygghet. Socialstyrelsens utredning innehåller intressanta förslag som vi nu ska titta närmare på, säger socialminister Annika Strandhäll.

Socialstyrelsens förslag innebär i korthet att kirurgiska ingrepp samt injektioner som går igenom alla hudlager (inte tatueringar) ska omfattas av den juridiska definitionen av hälso- och sjukvård.

Därmed skulle patientsäkerhetslagen bli tillämplig, endast hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens får utföra ingrepp. Vårdgivaren måste ha en tecknad patientförsäkring samt föra journal.

Det system som finns i dag ger den enskilde ett visst skydd vid estetiska ingrepp, men har brister. Regeringen anser att regleringen på området behöver stärkas för att skyddet för den som genomgår den typen av ingrepp ska vara tillräckligt.