Socialsekreterarnas arbetssituation har försämrats de senaste åren. Tuffast är det för de nyutexaminerade socionomerna som ofta får de svåraste ärendena.

Forskaren Pia Tham från högskolan i Gävle har undersökt förändringen av socialsekreterarnas arbetsvillkor med stöd från AFA Försäkring.

Pia Thams undersökning visar att kraven och rollkonflikterna har ökat, samtidigt som möjligheten att påverka viktiga beslut har minskat. Allt fler vill byta arbete och yrke. Dessutom har den självskattade hälsan försämrats.

Tydligast är denna utveckling hos de som är nya i yrket. 2003 kunde en nyutexaminerad socialsekreterare få en lite mjukare start med färre ärenden och guidning från mer erfarna kollegor. År 2014 var det tvärtom, de som var nya arbetade oftare i områden med hög belastning, i arbetsgrupper med många andra nyutexaminerade och med de tuffaste utredningarna.

– En stabil och trygg arbetsledning och god sammanhållning i arbetsgruppen visar sig vara framgångsfaktorer som gör att socialsekreterare vill stanna kvar i yrket och på arbetsplatsen. Det behöver det satsas mer på, speciellt i de områdena där personalomsättningen är som allra högst, säger Pia Tham.

En annan tydlig förändring som skett är att socialsekreterarnas arbetsuppgifter har blivit mer fokuserade på utredning och att tiden för klientkontakter har minskat radikalt. År 2003 ägnade sig socialsekreterarna i mycket större utsträckning åt att ge råd och stöd och att arbeta förebyggande, uppsökande och behandlande.

– Det har visat sig att det är just klientkontakterna som motiverar socionomstudenterna till yrkesvalet. Med tanke på den höga personalomsättningen kan man ju fundera på vilken betydelse denna förändring av arbetets innehåll har för den höga personalomsättningen vi nu ser, säger Pia Tham.