Nu finns Svenskt kvinnobiografiskt lexikon tillgängligt i en databas. Där finns tusen kvinnor och deras insatser i det svenska samhället under århundradena. 400 experter har bidragit  under drygt två år och letts av en forskargrupp vid Göteborgs universitet.

– Tanken har funnits mycket länge, det har bara varit en fråga om tid och pengar. Från början var planen en bok, men eftersom det dröjt så länge har vi gjort en databas i stället och det är jag mycket glad över. Så mycket mer tillgänglig och användbar, säger Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och en av projektledarna.

Vem som helst kan använda det – från en intresserad allmänhet till yrkesgrupper som lärare, forskare och journalister.

Databasen består av tusen artiklar om kvinnor som på något sätt har gjort betydande insatser i det svenska samhället, från medeltiden fram till i dag. Många av kvinnorna som skildras är pionjärer inom sitt område, exempelvis första kvinnliga läkaren och prästen.

I övrigt visar materialet att kvinnors engagemang för samhällets utsatta har varit starkt genom historien, menar Lisbeth Larsson. Under 1800-talet blev till exempel många kvinnor lärare, missionärer och sjuksköterskor.

– Man kan se deras idoga och imponerande kamp för att utbilda, upprätta skolor, barnhem, vårdinrättningar och andra sociala institutioner. Hur de helt enkelt bygger välfärden innan samhället var berett och ger sig ut i världen för att läka de sår och mildra umbärandena under de stora krigen. Under 1900-talet mångfaldigas yrkesvalen, men samma tendens finns där. Kvinnor är alltid beredda att rycka ut.

kvinnolexikon