Vindelälven-Juhtatdahka i Västerbottens och Norrbottens län samt Voxnadalen i Gävleborgs län nomineras till FN-organet Unesco att upphöjas till nya biosfärområden. I Sverige finns sedan tidigare fem sådana områden utsedda av Unesco.

Det är regeringen som beslutat att tillstyrka ansökningarna från de båda områdena. Unesco väntas fatta beslut om nya biosfärområden sommaren 2019.

Om Unesco godkänner ansökan kommer Sverige att sammanlagt ha sju biosfärområden. Unescos biosfärområden kommer då att utgöra sju procent av Sveriges yta och fyra procent av Sveriges befolkning kommer att bo i ett biosfärområde.

− Ansökningarna om två nya svenska biosfärområden ligger helt i linje med riksdagens ambition att skapa ett mer hållbart samhälle. Biosfärområdena är unika då de kombinerar lokal förankring och vetenskapliga metoder i ett globalt Unesco-nätverk, säger miljöminister Karolina Skog.

Vindelälven-Juhtatdahka skulle bli ett av världens nordligaste biosfärområde och ett av världens största sett till ytan – 1,3 miljoner hektar. Området består till 34 procent av skyddad natur och innehåller en mångfald av naturresurser, har en stor biologisk mångfald och ett unikt och rikt kulturarv från den samiska och svenska kulturen. Området ska bidra till nya metoder för att främja kulturell mångfald, hållbart fiske och rennäring samt hållbar turism.

Området i Voxnadalen, på 341.000 hektar, har unika natur- och kulturmiljöer som skapats av brukartraditioner som exempelvis fäboddrift. Unescos världsarv Hälsingegårdarna, Hamra nationalpark, ett kulturreservat samt flera naturreservat och Natura 2000-områden ingår i området. I Voxnadalen är ett av målen att ta vara på alla resurser och all nedärvd kunskap i den unika hälsingebygden utmed älven Voxnan. Ett ytterligare mål är att främja företagande och andra verksamheter för att uppnå en varaktig utveckling.

− Många människor har samarbetat i flera år för att ta fram dessa ansökningar och stärka en hållbar lokal och regional utveckling. Det lokala samhällenas ansvar och människors aktiva deltagande är framgångsrecept för bevarande och hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser, säger miljöminister Karolina Skog.

Unescos biosfärområden syftar till att förbättra relationen mellan människor och miljö globalt samt till att skapa ett hållbart samhälle.

I dag finns 686 biosfärområden i 122 länder. I Sverige finns sedan tidigare fem Unesco biosfärområden: Kristianstad Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Blekinge Arkipelag, Älvlandskapet Nedre Dalälven och Östra Vätterbranterna.