När EU:s miljö- och klimatministrar möts i Bryssel i morgon, tisdag, är Sverige representerat av två regeringsmedlemmar, både vice statsministern Isabella Lövin och miljöministern Karolina Skog.

På agendan står flera frågor som är högt prioriterade för regeringen, däribland Agenda 2030 och reformen av EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS).

Ministrarna förväntas fatta beslut om vilka reformer det vill se för EU:s system för handel med utsläppsrätter inför kommande förhandlingar med Europaparlamentet.

EU:s utsläppshandelssystem omfattar 45 procent av EU:s utsläpp och översynen är en viktig del av EU:s genomförande av Parisavtalet. Systemet behöver utformas på ett sätt som gör det möjligt för EU att uppfylla sina åtaganden under Parisavtalet och även verka för att höja avtalets ambition.

– Utsläppshandelssystemet är EU:s enskilt viktigaste verktyg för att nå klimatmålen från Paris. Det är viktigt att EU visar klimatledarskap och enas om en stark reform av utsläppshandelssystemet, säger Isabella Lövin (MP), vice statsminister och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Miljörådet kommer även handla om hur EU ska genomföra Agenda 2030 och de globala mål för hållbar utveckling som kopplar till miljö. Kommissionens granskning av implementeringen av EU:s miljöpolitik och miljöanpassning av den europeiska planeringsterminen är också på agendan.

– De globala målen för hållbar utveckling ska genomföras på alla nivåer i samhället, så även inom EU. Det är särskilt viktigt att EU slutar ge ekonomiskt stöd till verksamheter som skadar miljön. Detta kan låta självklart men i själva verket finns här ett stort jobb att göra, säger miljöminister Karolina Skog (MP).