Riksdagens talman Andreas Norlén har gett Ulf Kristersson (M) i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering.

- Jag har haft bra samtal med alla partierna. Nu är det dags för dem att förhandla om regeringsfrågan. Därför har jag gett Ulf Kristersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som tolereras av riksdagen, säger talman Andreas Norlén.

Ulf Kristersson ska senast den 9 oktober ge en lägesrapport till talmannen och senast den 16 oktober slutrapportera sitt uppdrag.

Talmannen inledde i torsdags den 27 september uppdraget att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen.

Talmannen träffade partiföreträdarna den 27 september och den 2 oktober samt höll överläggning i talmanspresidiet den 28 september och den 2 oktober. Talmannen kommer klockan 17.30 att informera kung Carl XVI Gustaf om sonderingsuppdraget.