Det finns ett stort behov av skuldsanering, anser Kronofogden. Över 10 000 ansökte om skuldsanering 2014. Det är en ökning med nio procent jämfört med 2013.

Antalet ansökningar har hela tiden ökat de senaste fem åren. Under 2014 så beviljades 61 procent skuldsanering.

- Många människor har under lång tid levt under knappa ekonomiska förhållanden som de inte kan ta sig ur. Vi bedömer att det finns cirka 25 000 personer i våra register som skulle kunna vara aktuella för skuldsanering och som ännu inte sökt. Vi förväntar oss med andra ord en fortsatt ökning av antalet ansökningar, säger Per-Olof Lindh , enhetschef på Kronofogden.

De största procentuella ökningarna stod Kronoberg och Dalarna för. Flest antal ansökningar kom från Stockholms län – nästan 1.900. Från Skåne kom 1.700 ansökningar och från Västra Götaland knappt 1.600.

Vid årsskiftet pågick nästan 25.500 skuldsaneringar i Sverige. Det motsvarar en ökning med nästan nio procent jämfört med 2013. De senaste fyra åren har antalet pågående skuldsaneringar ökat med sammanlagt över 50 procent.

- En skuldsanering pågår normalt i fem år och även om det är en lång tid så fungerar det bra som en ekonomisk rehabilitering. De allra flesta återkommer inte i våra register efter att betalningsplanen är klar, säger Per-Olof Lindh.