Regeringen vill införa ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och därför ska Livsmedelsverket se över vad som krävs för att kunna införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll.

Regeringen har under mandatperioden vid flertal tillfällen uppmanat restaurangbranschen att ta fram en frivillig ursprungsmärkning, men det har ännu inte resulterat i ett tillfredställande resultat.

– Svenska livsmedel står för hög kvalitet, god djurhållning och låg antibiotikaanvändning. I matbutiker är det idag lätt att få reda på köttets och fiskens ursprung, men så är det inte när man är ute och äter på restaurang. Därför får Livsmedelsverket i uppdrag att analysera förutsättningarna för att kunna anmäla en sådan märkning till EU-kommissionen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

För att Sverige ska kunna genomföra en nationell bestämmelse för obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll måste regeringen göra en anmälan till EU-kommissionen.

I anmälan ska man kunna bevisa sambandet mellan kvaliteter hos livsmedlet och dess ursprung eller härkomstplats. Man ska också lägga fram belägg för att flertalet konsumenter anser att denna uppgift är mycket viktig.

Livsmedelsverket får därför i uppdrag att analysera vilka studier som Sverige behöver ta fram för att kunna underbygga en ansökan. Konsumentverket ska bistå Livsmedelsverket i uppdraget. Verket ska också följa utvecklingen i den anmälan som Finland gjort av en motsvarande märkning.

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 3 december 2018.