Regeringen vill ha ett närmare brottsbekämpande samarbete mellan Sverige och USA. Ett utbyte av fingeravtryck ska ske.

– Genom avtalet effektiviserar vi det informationsutbyte vi har i dag men med stärkt integritetsskydd, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Sverige och USA kommer genom förslaget att ge varandra direktåtkomst till avidentifierade uppgifter i sina nationella fingeravtrycksregister.

– Vi byter fingeravtryck med USA för att stärka vårt arbete mot den grova brottsligheten, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Om det sökta fingeravtrycket förekommer i den andras register, måste en ansökan göras för att få tillgång till personuppgifter och ytterligare information med anknytning till fingeravtrycket.

En sådan ansökan ska, precis som är fallet i dag, prövas enligt respektive parts nationella lag.