Svenskar som bor utomlands är lyckligare än de som bor i Sverige. Men trots det vill drygt 60 procent flytta tillbaka till Sverige. SOM-institutet har undersökt hur utlandssvenskar mår.

Varje år väljer över 50 000 människor att flytta ifrån Sverige, vilket är fler än under utvandringens topp i slutet på 1800-talet.

Boken Svenska utlandsröster, baseras på SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014. Totalt besvarades undersökningen av 2 668 personer bosatta i 103 olika länder.

51 procent av svenskar bosatta utomlands svarar att de är mycket nöjda med sina liv, att jämföras med 38 procent bland motsvarande grupp i Sverige.

Endast 3 procent av utlandssvenskarna har svarat att de inte alls är nöjda. Undersökningen visar att 58 procent har examen från universitet eller högskola, att jämföras med 32 procent i Sverige.

– Utöver att utlandssvenskarna har högre utbildning och högre positioner på arbetsmarknaden jämfört med motsvarande åldersgrupper i Sverige, kan vi också konstatera att de mår bra och är tillfreds med sina liv, säger Maria Solevid, undersökningsledare för SOM-undersökningen till utlandssvenskar och redaktör för Svenska utlandsröster.

Totalt sett anger 45 procent av de svarande att förvärvsarbete var en av anledningarna till att flytta utomlands. Alternativ som partner/släkt bodde i land och följa med partner/familj angavs i 33 respektive 23 procent av fallen. En annan vanlig bidragande anledning till flytt var att man helt enkelt blivit förtjust i landet.

– Ett slående resultat är att män i betydligt högre grad utvandrar för att arbeta medan kvinnor oftare har partner eller släkt boende i landet, alternativt är medföljande. Anledningarna bakom utvandring ser alltså väldigt olika ut för kvinnor och män, säger Maria Solevid.

Boken Svenska utlandsröster analyserar utlandssvenskarnas tankar och åsikter om samhälle, medier och politik. Exempelvis vilken bild utlandssvenskar har av Sverige och svenska samhällsinstitutioner, vad man tycker om det svenska välfärdssystemet och skattepolitiken, och inte minst vilket politiskt parti som är populärast vid svenska riksdagsval.