Svenskar som flyttat utomlands är nöjda med sjukvård och skola i sitt nya land. Dessa utlandssvenskar är inte en lika positiva till den svenska sjukvården och skolan, enligt en SOM-undersökning.

– Vilket land man flyttat till spelar stor roll för hur man ser på det svenska välfärdssystemet. Utlandssvenskar i länder där eleverna presterar bra i Pisa-mätningarna är mer nöjda med skolan i det nya landet, och mindre nöjda med hur skolan fungerar i Sverige, säger Richard Öhrvall, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).
SOM-undersökningen visar att utlandssvenskarna sällan har emigrerat på grund av missnöje med den svenska välfärden. Men ett annat samhällssystem gör att synen på Sverige förändras. Ju rikare land man flyttat till, desto mindre nöjd är man med det svenska välfärdssystemet som helhet.

Utlandssvenskar som bor i länder där sjukvården framförallt är privat finansierad är mer missnöjda med den svenska skattenivån. Endast de som flyttat till en välfärdsstat som liknar den svenska är nöjda med skattenivån i Sverige.

– Dessutom har kvinnor och män olika syn på skatter. Kvinnor är överlag betydligt mer positiva till skattenivån i Sverige och mer missnöjda med skattenivån i det nya landet, säger Richard Öhrvall.

Utifrån resultaten av undersökningen pekar forskarna på tre utmaningar som svenska politiker kan stå inför.

Utlandssvenskar i länder med hög genomsnittsinkomst är mer missnöjda med svensk skola, svensk sjukvård och med det svenska välfärdsystemet som helhet. Om Sverige under en längre tid har sämre ekonomisk utveckling än andra länder återspeglas i medborgarnas syn på den svenska välfärdsstaten.

Ju bättre eleverna i det nya landet presterar i Pisa-mätningar, desto bättre tycker utlandssvenskarna att det nya landets skolsystem fungerar och desto sämre betyg ger de till den svenska skolan, och även till den svenska skattenivån. Problem i den svenska skolan kan alltså få konsekvenser för svenskarnas stöd för en skattefinansierad skola.

Utlandssvenskar som bor i länder där en stor andel av sjukvården är privat finansierad är mindre nöjda med den svenska skattenivån. Detta kan indikera att det är svårt att hitta en skattefinansierad nivå av sjukvård som alla är nöjda med.