Regeringen vill förlänga Ägarprövningsutredningen (ägarprövning och mångfald vid offentligt finansierade
välfärdstjänster) till den 31 december 2014. Samtidigt ändrar regeringen uppdraget så att utredningen enbart ska lämna förslag  om ägar- och ledningsprövning. Anledningen är att  regeringen aviserat att fler frågor inom området ska utredas.

Grunddokument