I dag finns det ingen gräns för hur länge det kan dröja innan ett omval genomförs. Därför utreds nu möjligheten att införa en tidsgräns som ska snabba på processen från att omval beslutas till dess att det genomförs.

Utredningen ska även se över hur valsedlar görs tillgängliga i vallokalen för att säkerställa valhemligheten.

Omval genomförs när ett val överklagas och man funnit att det förekommit brister i valförfarandet. Det kan emellertid ta lång tid innan ett omval genomförs.

Mot bakgrund av detta ska utredaren analysera förutsättningarna för att genomföra omval snabbare. Det finns i dag ingen tidsgräns som reglerar detta. För att undvika långa tider av politisk osäkerhet bör att en sådan tidsgräns övervägas.

En utgångspunkt för översynen är att omvalet och det ordinarie valet ska ha så lika förutsättningar som möjligt.

Utredaren ska också föreslå skärpta krav för hur valsedlar ska göras tillgängliga i vallokalen. I dag läggs valsedlar ut i anslutning till val- och röstningslokaler. Den platsen är inte skyddad från insyn, vilket kan upplevas som ett problem.

Utredningen leds av Svante O. Johansson, justitieråd i Högsta Domstolen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2016.

Det senaste svenska omvalet genomfördes i Båstad kommun efter valet 14 september 2014. Där slarvades det med valsedlar på ett sätt som ansågs ha påverkat mandatfördelningen i sammanräkningen. Men omvalet dröjde nästan åtta månader innnan det genomfördes 10 maj 2015. Det blev stora förändringar i det omvalet jämfört med hur utfallet såg ut i ordinarie valet.