Regeringen föreslår att fler aktörer som producerar el ska omfattas av fullständig skattebefrielse istället för dagens nedsättning.

Majoriteten av den förnybara el som framställs i mindre anläggningar på samma ställe som elen förbrukas är sedan tidigare helt befriad från energiskatt.

Skattebefrielsen ska utökas till att även omfatta aktörer som har en högre samlad produktionskapacitet. För till exempel en solelproducent innebär förslaget att denne kan få skattebefrielse även om den samlade produktionskapaciteten överstiger 255 kW. Skatteundantaget gäller den el som produceras i mindre anläggningar och som förbrukas där den framställs. Det innebär att den förnybara el som omfattas av en 98 procentig nedsättning av energiskatten blir helt skattefri.

- Regeringen har arbetat intensivt för att ge solelen bästa möjliga förutsättningar. Nu tar vi nästa steg och slopar skatten helt för de producenter som har lite högre kapacitet, till exempel många skolor och lagerlokaler, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2019.