Regeringen vill att föräldrar ska slippa anmäla vård av sjukt barn (VAB) till Försäkringskassan.

- Det är ett bra sätt att förenkla för småbarnsföräldrar. Den dag när barn blir sjuka och föräldrar måste stanna hemma finns ofta många andra praktiska saker att lösa, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

I dagsläget måste både en anmälan till Försäkringskassan göras samma dag som barnet blir sjukt och en ansökan när barnet är friskt igen.

Försäkringskassan har tidigare påtala behovet att göra det enklare för föräldrarna.