Frihandelsavtalet (Economic Partnership Agreement) har undertecknats mellan EU och Japan, och ska träda i kraft i början på 2019, efter att EU-parlamentet och Japan godkänner det.

Det största avtal som EU har slutit hittills tar bort majoriteten av tullarna i handeln mellan EU och Japan, öppnar upp den japanska marknaden för offentlig upphandling, underlättar för företag som vill sälja eller köpa tjänster och även för affärsresenärer.

Avtalet innebär även att Japan tagit bort en del regler som hindrade europeisk export av varor som till exempel fordon. Japan har åtagit sig att i större utsträckning följa internationella regler och standarder.