Många företag konkurrerar om högkvalificerad arbetskraft på en global marknad, yrken som är centrala för viktiga exportindustrier i Sverige. Staten behöver underlätta för den eftertraktade gruppen att etablera sig i Sverige, visar en ny rapport från Myndigheten för Tillväxtanalys.

Till skillnad från många andra länder har Sverige ett generellt system för arbetskrafts­invandring. Det är alltså inte specifikt inriktat på invandring av högkvalificerad arbetskraft.

– Vår rekommendation är att villkoren för arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft ses över. I princip inga andra länder tvingar högkvalificerade att ansöka om nya tillstånd efter två år som vi i Sverige gör och i vissa länder får högkvalificerade tillgång till hela arbetsmarknaden direkt, vilket gör det attraktivare att söka sig dit, säger Tillväxtanalys generaldirektör Sonja Daltung.

Sverige ligger också efter flera andra OECD-länder vad gäller att attrahera internationella studenter till landets näringsliv. En förklaring till detta kan vara att lärosätena inte har något uttalat uppdrag att arbeta strategiskt med att förbereda internationella studenter för den svenska arbetsmarknaden.

– Här menar vi att regeringen bör överväga att tydliggöra för universitet och högskolor att de har en roll att spela. Att de skulle kunna bidra till att internationella studenter får lättare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, säger Anne Kolmodin, analytiker på Tillväxtanalys.