Vattenfall och LKAB har vänt miljardförluster till miljardvinster. Det är huvudförklaringen till att den statliga bolagsportföljen under fjolåret visade både ökad omsättning och bättre resultat – som betyder att staten i år kammar hem 20 miljarder kronor i utdelning.

Regeringen meddelar att rapporten för den statliga bolagsportföljen, januari-december 2017, visar en ökad omsättning på 1,0 procent. Resultatet efter skatt har även ökat och uppgår till 38,4 miljarder kronor. Avkastningen på eget kapital ökade till 12,0 procent.

Omsättning för bolagen med statligt ägande ökade med 1 procent under perioden januari-december 2017. Det underliggande resultatet för den statliga bolagsportföljen har stärkts betydligt.

Resultatförbättringen förklaras framför allt av Vattenfalls och LKAB:s resultatredovisning. 2016 års miljardförluster har vänt till miljardvinster. Bolagen med statligt ägande ger viktiga bidrag till statskassan och i år väntas utdelningsintäkterna öka kraftigt.

– Det här är en revansch för de statliga bolagen. Efter ett par tuffa år med en hel del städning ser vi nu att omsättningen för bolagen med statligt ägande har ökat och att det underliggande resultatet stärkts, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Resultat i korthet för statligt hel- och delägda bolag (2016 års notering inom parentes):


• Omsättningen ökade med 1,0 procent och uppgick till 324,3 (321,1) miljarder kronor.

• Resultatet efter skatt ökade och uppgick till 38,4 (-4,7) miljarder kronor. Resultatförbättringen förklaras framför allt av stärkta resultat i Vattenfall och LKAB.

• Avkastningen på eget kapital ökade till 12,0 (-1,6) procent.

• Bruttoinvesteringarna minskade med 4,2 procent och uppgick till 41,7 (43,5) miljarder kronor.

• Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav var i det närmaste oförändrat och uppgick till 60,2 miljarder kronor.

• För verksamhetsåret 2017 förväntas utdelningarna från de statligt ägda bolagen uppgå till cirka 20 (13,6) miljarder kronor. Vattenfall föreslår en utdelning för första gången sedan räkenskapsåret 2012 och styrelsen i LKAB har till bolagsstämman föreslagit en utdelning på 2,9 miljarder kronor efter ett par års utebliven utdelning.