För att minska bilismens koldioxidutsläpp får Volvo Personvagnar ett EU-stöd på dryga två miljarder kronor för fyra projekt inom forskning och utveckling. Det är Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), som tecknat ett låneavtal med det göteborgsbaserade företaget.

Syftet med stödet till Volvo Cars är att hjälpa företaget att utveckla biltekniken som leder till att den europeiska ekonomins konkurrenskraft ökar.

– Bilen ska genom att bli säkrare, renare och grönare öka den europeiska ekonomins konkurrenskraft, vilket gynnar oss alla, säger Europeiska investeringsbankens, EIB, vicepresident Alexander Stubb, ansvarig för EIB:s finansieringsverksamhet i länder i Nordeuropa.

EU:s investeringsstöd är kärnan i unionens Investeringsplan för Europa.

Bilindustrin står inför en rad utmaningar eftersom det krävs stora investeringar i ny teknik. Samtidigt ökar konkurrensen från andra aktörer utanför den traditionella branschen.

Europeiska kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen, med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft: 

– Investeringsplanen för Europa driver fram innovation i hela Europa och dagens offentliggörande är ytterligare ett exempel på det. Volvos forsknings- och utvecklingsprojekt kommer att förflytta gränserna för biltekniken i Europa och tar oss ett steg närmare en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Lånet på 245 miljoner euro ska bidra till att finansiera fyra forsknings- och utvecklingsprojekt med inriktning på dessa utmaningar:

• Det första projektet gäller utvecklingen av nya energieffektiva motorer och berör enbart bensindrivna motorer.

• Det andra projektet är inriktat på aktiva säkerhetssystem och funktioner som kollisionsvarningssystem och utrustning för förbättrat förarstöd.

• Det tredje projektet omfattar utveckling av en ny plattform för uppkoppling och infotainment med ett nytt system för att ringa nödsamtal samt förbättrad navigering.

• Det fjärde projektet avser utveckling och tillverkning av en ny ”batteribil” senast 2019.

Forskningsprojekten genomförs i Volvo Cars teknikcentrum i Sverige och kommer att utvecklas för självkörande eller halvautonoma fordon. Det EU-stödda FoU-programmet ska bistå Volvo Cars i att uppfylla kraven för koldioxidutsläpp och bestämmelser efter 2020.