Folkhälsomyndigheten ska ta fram en webbaserad utbildning om psykisk ohälsa och självmord bland barn och unga för ledare som anordnar aktiviteter för barn och unga.

- Som ledare i fotbollslaget eller musikskolan spelar man en stor roll för barns och ungdomars trygghet och utveckling. Att ha bra verktyg med sig när man upptäcker att någon mår dåligt är viktigt, säger socialminister Annika Strandhäll.

Utbildningen ska ha ett funktionshinders- och barnrättsperspektiv och vara kostnadsfri för organisationerna.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Socialstyrelsen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, samt i dialog med berörda ideella organisationer. Folkhälsomyndigheten tilldelas 3 miljoner kronor under 2018 för uppdraget.

Utbildningen ska lanseras senast den 1 oktober 2019.