Inom vård, skola och omsorg är kompetensbristen stor inom många yrkeskategorier. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ska kartlägga yrkeshögskoleutbildningar inom välfärdsområdet och deras relation till utbildningar inom gymnasieskola, folkhögskola och högskola med liknande inriktning.

Utbildningar som förbereder för arbete inom välfärdssektorn finns inom olika delar av utbildningssystemet. Inom yrkeshögskolan erbjuds bland annat utbildning till studiehandledare, lärarassistent och specialistundersköterska. Som ett led i kompetensförsörjningsarbetet vill regeringen få en överblick över förekomsten av dessa utbildningar och deras mål, innehåll och kvalifikationsnivåer. MYH ska också i samråd med branschorganisationer, myndigheter och andra aktörer analysera behovet av krav på nationellt likvärdigt innehåll för dessa utbildningar.

– Yrkeshögskolan är en viktig del i ett sammanhängande utbildningssystem och spelar en angelägen roll i att möta välfärdens kompetensförsörjning. Myndighetens kartläggning kommer att ge oss en viktig pusselbit i arbetet med att möta framtida kompetensbehov inom skola, vård och omsorg, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Uppdraget ska redovisas senast den 21 december 2018.