Nu har ett nytt mjältbrandsfall konstaterats vid Omberg i Östergötland. En häst har fått sätta livet till.

Hittills har totalt sju nötkreatur och en häst dött ute på bete och konstaterats döda av mjältbrand. Områdena där djuren gått på bete är avspärrade, sanering och smittoutredning pågår.

– Det senaste fallet är en häst som betat ett par kilometer från Omberg. Området där hästen betade är avspärrat och de andra hästarna på betet kommer att behandlas med antibiotika. Vi jobbar för högtryck med smittoutredningen, säger Lotta Andersson, på Jordbruksverket.

För att minska risken att fler djur insjuknar så vaccineras nötkreatur, får och getter som betar på eller vid Omberg.

– Eftersom hästar kan vara känsliga för vaccinet har vi rekommenderat att de i första hand flyttas från närområdet snarare än att vaccineras, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Detta bör i så fall göras i samråd med Jordbruksverket eller länsstyrelsen.

Arbetet med att samla information för att hitta källan till utbrottet fortsätter. Sjukdomen har förekommit historiskt i området men man vet inte exakt var och det är inte heller säkert att man kommer att hitta utbrottets ursprung. Personal från Jordbruksverket, Länsstyrelsen Östergötland och SVA arbetar med mjältbrandsfallen vid Omberg. Alla områden där smittade djur har befunnit sig är avspärrade för att underlätta sanering.