Regeringens vill satsa ytterligare på barn- och ungdomspsykiatri. 100 miljoner kronor extra tillförs landstingen.

Sedan 2016 avsätter regeringen ca 1 miljard kronor per år till och med 2019 för insatser inom psykiatri och psykisk hälsa. Genom vårändringsbudgeten för 2017 förstärks satsningen med totalt 100 miljoner kronor som får användas åren 2017 och 2018.

– Att minska den psykiska ohälsan är en viktig prioritering för regeringen. Vi ser hur den psykiska ohälsan har ökat bland barn och unga, och att fler insatser behöver sättas in tidigt. Landsting får nu en förstärkning för att bättre kunna möta behoven, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Förstärkningen ska användas till att stärka barn och ungdomspsykiatrin och i primärvården och tilldelas landstingen efter befolkningsmängd.