Tryggare vid skönhetsoperationer

Socialstyrelsen har utrett regleringen av estetiska ingrepp som kräver medicinsk kompetens, och som kan innebära betydande hälsorisker.

– Det är orimligt att det i dag är så otydligt för den enskilde vad som gäller vid […]

Av |1 oktober, 2018|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Rätt att kroppsvisitera förhörspersoner

Blåljusutredningen föreslår att polisen ska få utökade möjligheter att kroppsvisitera förhörspersoner i samband med förhör som hålls i Polismyndighetens och Säkerhetspolisens lokaler.

Personer som kallas till förhör i polisens lokaler har i vissa fall anknytning […]

Av |1 oktober, 2018|Categories: Nyheter, Rättsväsen||

Nytt råd för arbetsmarknaden

LO, PTK och Svenskt Näringsliv har bildat Arbetsmarknadens EU-råd för att tillvarata parternas gemensamma intressen i arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå.

Det nybildade rådets huvuduppgift är att bidra till att de tre huvudorganisationerna inom privat sektor kan […]

Av |1 oktober, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Minskat antal dödsfall med nätdroger

 I våras åtalades två bröder för vållande till annans död. De båda drev en hemsida där det gick att köpa fentanylanaloger. Under 2017 var det rekordmånga dödsfall orsakade av nätdrogen cyklopropylfentanyl och andra varianter […]

Av |1 oktober, 2018|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter, Rättsväsen||

Äldre vill komma ut oftare

De flesta äldre är nöjda med sin äldreomsorg, men det finns fortfarande stora regionala skillnader, enligt Socialstyrelsens nationella undersökning.

På nationell nivå uppger 81 procent av personer i särskilt boende att de är nöjda med […]

Av |28 september, 2018|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Risk för brand vid elbilsladdning med timer

Elsäkerhetsverket varnar för bränder som startat i samband med elbilsladdning där timer använts.

Elbilsladdning innebär ofta hög belastning på elanläggningen och elprodukterna, vilket gör att bränder kan uppstå.

- Schukoladdning, alltså laddning i ett vanligt eluttag, […]

Av |28 september, 2018|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||

Svenska institutet i Alexandria flyttar

Sverige har sagt upp avtalet med Egypten om Svenska institutet i Alexandria. Dialogverksamheten som sådan avvecklas inte utan avses fortsätta.

Med anledning av praktiska svårigheter, som att hyresavtalet sagts upp och begränsade reseförbindelser till Alexandria, […]

Av |27 september, 2018|Categories: Nyheter||

Ny app ska påverka miljön

Vattenfall har utvecklat gratisappen OneTonneFuture (OTF) för alla som är nyfikna på sin egen klimatpåverkan.

– Vi såg att det saknades en app som tar ett helhetsgrepp och som baseras på din livsstil. Appen visar […]

Av |27 september, 2018|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||

Det går bra för Sverige

Konjunkturinstitutets barometerindikator visar fortsatt på ett betydligt starkare stämningsläge än normalt i den svenska ekonomin.

Tillverkningsindustrin är den enda sektor som bidrar på nedåtsidan i september. Främst till följd av att färdigvarulagren bedöms vara något […]

Av |27 september, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Sommarvärmen har fått växtfart på fisken

Sommarens höga temperaturer har påverkat livet under ytan. Det visar de provfisken som institutionen för akvatiska resurser vid SLU årligen genomför längs Sveriges kuster. I år har arter som gynnas av värme varit talrika, […]

Av |26 september, 2018|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||

Deppiga kan få hjälp av arbetskamrater

En ny studie visar att stress och utmattning hos anställda går att förebygga genom stöd från kollegorna.
Enligt Försäkringskassan har 46 procent av alla sjukfall i Sverige en psykisk diagnos som orsak och stress och […]

Av |26 september, 2018|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Dagens 35-åring går i pension vid 70

Nu har Pensionsmyndigheten lämnat sitt förslag, till regeringen, hur pensionen ska beräknas. Dagens 35-åringar får gå i pension vid 70 års ålder.

Pensionsåldern anpassas till att vi lever längre. Pensionen blir 70-80 procent av slutlönen […]

Av |26 september, 2018|Categories: Nyheter, Socialförsäkringar||

Partiledarna får 50 minuter var i enrum med nye talmannen

50 minuter var, det får de åtta riksdagspartiernas ledare inne hos talmannen i morgon, torsdag. Först ut är Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven, som klockan tio kliver in hos nye talmannen Andreas Norlén och där […]

Av |26 september, 2018|Categories: Nyheter||

Gamla it-system sackar staten

Riksrevisionen ska granska om föråldrade it-system hotar statsförvaltningens digitalisering, samt hur regeringen och ansvariga myndigheter hanterar detta.

Digitaliseringen av den svenska statsförvaltningen sker inte i den takt och omfattning som eftersträvas. Samtidigt visar internationella studier […]

Av |25 september, 2018|Categories: Nyheter||

Kostnaderna för inhyrd personal ökar men långsammare

Kostnaderna för inhyrd personal inom primärvården minskar i mer än hälften av landstingen och regionerna.

Minskningen i primärvården omfattar alla personalkategorier.

Totalt sett fortsätter dock kostnaderna att öka, men i betydligt lägre takt än motsvarande period […]

Av |25 september, 2018|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Fler barn blir vräkta

Under årets första sex månader fick 231 barn uppleva att båda eller någon av föräldrarna blev av med sitt hem, en ökning med 43 barn jämfört med första halvåret i fjol, enligt siffror från […]

Av |25 september, 2018|Categories: Nyheter||

Två nya områden i Norrland föreslås få biosfärstatus av Unesco

Vindelälven-Juhtatdahka i Västerbottens och Norrbottens län samt Voxnadalen i Gävleborgs län nomineras till FN-organet Unesco att upphöjas till nya biosfärområden. I Sverige finns sedan tidigare fem sådana områden utsedda av Unesco.

Det är regeringen som […]

Av |20 september, 2018|Categories: Nyheter||

Bebyggd mark ökar – men utgör endast 2,9 procent av landets yta

Den bebyggda marken i Sverige ökade med tre procent under åren 2010-2015. Det betyder att 2,9 procent av landets areal är bebyggd, att jämföra med skogsmark som utgör 69 procent och jordbruksmark sju procent. […]

Av |20 september, 2018|Categories: Nyheter||

Blocköverskridande uppgörelse ger snabbt stöd till drabbade bönder

I morgon, fredag, lämnar regeringen en extra ändringsbudget för 2018 till riksdagen med anledning av behovet av stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018. Det betyder att 460 miljoner kronor av […]

Av |20 september, 2018|Categories: Nyheter||

Norden i gemensam kamp mot skogsbränder och extremväder

Det nordiska skogs- och lantbruket behöver klimatsäkras och beredskapen för skogsbränder och extremväder stärkas. Vid sitt extra möte under onsdagen beslöt de nordiska ministrarna att tillsätta en task-force som ska analysera de framtida utmaningarna […]

Av |20 september, 2018|Categories: Nyheter||