Lägre matmoms inte bästa sättet att gynna barnfamiljer

Den lägre momsen på livsmedel är ett dåligt sätt att gynna låginkomsttagare och barnfamiljer. Andra åtgärder kan åstadkomma samma resultat – till halva kostnaden. Det anser Riksrevisionen som i en granskning kommit fram till […]

Av |20 september, 2018|Categories: Nyheter||

Gör om och gör bättre stöd för äldreboende

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att överväga att göra om det nuvarande stödet för att bygga särskilda boenden för äldre till ett mer generellt bidrag till kommunerna, fördelat utifrån andelen äldre invånare.

Riksrevisionen har granskat det investeringsstöd […]

Av |18 september, 2018|Categories: Kommuner, Nyheter||

Sänkta jobbkrav för minskad utbrändhet

Det är en myt att höga krav i arbetet kan kompenseras med ökat handlingsutrymme och socialt stöd. Kraven i sig kan leda till utbrändhet, visar forskning från Linköpings universitet. Forskningen har finansierats med stöd […]

Av |18 september, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Nej till ny bostadsförsörjningslag

Utredningen om kommunal planering för bostäder har lämnat sitt slutbetänkande. SKL säger nej till utredningens förslag om en ny bostadsförsörjningslag.

– Kommunerna bör även fortsättningsvis ha ansvar för bostadsförsörjningen. Staten eller regionerna ska inte ta […]

Av |17 september, 2018|Categories: Bostad och Familj, Kommuner, Nyheter||

SKL vill ha skärpta straff för den som hotar förtroendevalda

Var fjärde förtroendevald uppger att de har utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt politiska förtroendeuppdrag. Undersökningar visar både att hoten med åren tenderar att bli både fler och grövre.

– Hot, […]

Av |17 september, 2018|Categories: Demokrati, Nyheter||

Handlarna hoppas på julen

Framtidstron bland butikerna ökar i september. Medan optimismen bland e-handlarna går åt motsatt håll och minskar. Framtidsförväntningarna är dock fortsatt högre bland e-handlarna.

– Efter en sommar som varit tuff för många butiker kan handlarna […]

Av |17 september, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

25 ton skräp bortstädat

Årets avslutande Älvstädning skedde längs Klarälven och Gullspångsälven den 1-2 september och nu kan årets insats sammanfattas – längs dessa två älvar samt Dalälven och Klarälven plockade 1 900 deltagare sammanlagt bort 25 ton […]

Av |17 september, 2018|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||

187 år kvar till full jämställdhet

I boken ”Jag har aldrig märkt att kön har haft någon betydelse”, sätter Nanna Gillberg ljuset på de informella mekanismer som gör att jämställdheten låter vänta på sig.

– Med nuvarande takt beräknas samhället bli […]

Av |14 september, 2018|Categories: Böcker, Nyheter||

Ersätt skogsägare för att låta skogen stå

Trots de avsättningar som både staten och privata skogsägare gör kommer riksdagens miljömål för skogen inte att kunna nås med befintliga styrmedel. För att målet ska nås måste mer produktiv skogsmark undantas från avverkning […]

Av |14 september, 2018|Categories: Landsbygd, Nyheter||

Brist på kunskap om antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö

– Vi vet för lite om vilka risker som finns med antibiotikaresistenta bakterier i arbetslivet, anser forskarna Ann Tammelin och Ingemar Qvarfordt.

De har på Arbetsmiljöverkets uppdrag, skrivit rapporten Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier som pekar […]

Av |14 september, 2018|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Sverige har låg antibiotikaförsäljning till djur

Jämfört med övriga EU-länder har Sverige lägst försäljning av antibiotika till djur och har ett fortsatt gynnsamt läge när det gäller förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier.

Antibiotikaförsäljningen till djur för 2017 visar att försäljningen har minskat […]

Av |14 september, 2018|Categories: Landsbygd, Nyheter||

Mittenregering mest sannolik

Sverige kommer sannolikt att få en mittenregering bestående av antingen Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna eller en där Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna ingår. Det är den troliga utgången av 2018 års riksdagsval.

Politiskt dödläge har […]

Av |12 september, 2018|Categories: Nyheter||

E-tjänst för hyreshustaxeringen

Nu startar Skatteverket sin e-tjänst för fastighetstaxeringen för 138 000 hyreshus och bostadsrättsföreningar. I år kan fastighetsägare välja ett ombud för enbart fastighetstaxering, vilket kan underlätta för fastighetsägarna som nu kan göra bokföringen själva […]

Av |12 september, 2018|Categories: Ekonomi och Skatter, Nyheter||

Män mer positiva än kvinnor till sjukvården

Patienterna ger sjukhusvården goda omdömen. Under våren 2018 har drygt 144 000 personer som fått sjukhusvård delat med sig av sina erfarenheter.

 

Tillgänglighet och delaktighet skattades högt när patienterna fått ge synpunkter på vården. Upplevelsen […]

Av |12 september, 2018|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Reporäntan oförändrad på −0,50 procent

Den svenska konjunkturen är stark och inflationen vid målet på 2 procent. Snabbt stigande energipriser har bidragit till att driva upp inflationen. Bortsett från energipriserna är inflationstrycket ännu måttligt.

Eftersom det är viktigt att konjunkturen […]

Av |7 september, 2018|Categories: Ekonomi och Skatter, Nyheter||

Prisbasbeloppet höjs med 1 000 kronor

Regeringen har beslutat att slå fast prisbasbeloppet för 2019 till 46 500 kronor. Det är en höjning med 1 000 kronor, eller 2,2 procent, jämfört med 2018. 

– Prisbasbeloppet höjs för att se till att […]

Av |7 september, 2018|Categories: Ekonomi och Skatter, Nyheter, Socialförsäkringar||

Ny sexbrottslag välkomnas

Sverige har sedan den 1 juli 2018 en ny sexualbrottslagstiftning. Lagen välkomnas av Brottsoffermyndigheten.

De viktigaste förändringarna i den nya sexualbrottslagstiftningen är att brotten våldtäkt och sexuellt övergrepp bygger på bristande frivillighet. Gränsen för om […]

Av |7 september, 2018|Categories: Nyheter, Rättsväsen||

Nationella mål för höjda skolresultat

Regeringen har beslutat om nationella målsättningar för höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet inom det svenska skolväsendet.

- Skolsystemet samlas nu bakom de nationella målsättningar som togs fram och förankrades av […]

Av |6 september, 2018|Categories: Nyheter, Utbildning och Skola||
  • Brister i tillförlitligheten i räkenskapssammandragets resultat- och balansräkning kan påverka träffsäkerheten i regeringens finanspolitik och kommunernas användning av nyckeltal för kommunjämförelser. 
Foto: Hans Bjurling Brister i tillförlitligheten i räkenskapssammandragets resultat- och balansräkning kan påverka träffsäkerheten i regeringens finanspolitik och kommunernas användning av nyckeltal för kommunjämförelser. Foto: Hans Bjurling

Kommunerna måste skärpa sig

Brister i kommunernas årsredovisningar och inrapportering till SCB är ett hot mot tillförlitligheten i Räkenskapssammandraget, som bland annat används för att utforma finanspolitiken. Riksrevisionen rekommenderar därför en skärpning av kontroller och rutiner när informationen […]

Av |6 september, 2018|Categories: Kommuner, Nyheter||

Priset på åkermark har ökat

Det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige har ökat med drygt 24 procent till 83 900 kronor per hektar mellan 2014 och 2017. Priset har ökat på åkermark i hela landet.

Den största ökningen, under […]

Av |6 september, 2018|Categories: Landsbygd, Nyheter||