Statens miljöskatteintäkter ökade med 5 miljarder

2016 ökade statens miljöskatteintäkter med mer än fem miljarder kronor jämfört med året innan. Det förklaras främst av ökade intäkter från energiskatter på bränsle och el. Ökningen återfinns både hos näringslivet och hos hushållen, rapporterar Statistiska centralbyrån, SCB. Miljöskatteintäkterna ökade från 93 till 98 miljarder kronor. De energirelaterade skatterna utgör Fortsätt läsa

Högkonjunkturen fortsätter nästa år tack vare omvärldens draghjälp

Högkonjunkturen fortsätter även nästa år tack vare draghjälp från omvärlden. Men en viss avmattning är ändå att räkna med på grund av att investeringstillväxten i både industri och bostäder minskar markant. Det framgår av Konjunkturinstitutets nya prognos, som bedömer att Riksbanken börjar höja styrräntan från februari 2019. Dock består minusräntan Fortsätt läsa

Fler kan få hörseln tillbaka med donation

Rättsmedicinalverket tillvara tar nästan all vävnad för transplantationer av hörselben och hud och andelen tillvaratagna hornhinnor och hjärtklaffar har ökat. Men man vill nu att regeringen griper in så att man kan hjälpa fler. – Med ett tydligt uppdrag från regeringen skulle vi kunna öka vårt bidrag till vävnadsdonationer, säger Fortsätt läsa