Inflationstakten nu 2,5 procent

Priserna stiger numera i en takt som gör att Riksbankens direktion när som helst kan börja höja styrräntan. Enligt SCB:s senaste mätning låg inflationstakten, mätt som KPIF,  i september på 2,5 procent. Konsumentprisindex steg med en halv procent från augusti till september. Riksbanken vill se en en trendmässig inflationstakt kring Fortsätt läsa