Inflationstakten nu 2,5 procent

Priserna stiger numera i en takt som gör att Riksbankens direktion när som helst kan börja höja styrräntan. Enligt SCB:s senaste mätning låg inflationstakten, mätt som KPIF,  i september på 2,5 procent. Konsumentprisindex steg med en halv procent från augusti till september.

Riksbanken vill se en en trendmässig inflationstakt kring två procent innan den kan släppa den nuvarande 0,5-procentiga minusräntan. Konjunkturinstitutet lämnade under onsdagen en prognos om att styrräntan börjar höjas i februari nästa år.

Till månadsförändringen bidrog framförallt prishöjningar på kläder (7,4 procent) som påverkade uppåt med 0,3 procentenheter. Högre priser på bränsle (12,0 procent), övriga fritidsvaror (3,1 procent), livsmedel (0,5 procent) och hotellrum vardag (20,3 procent), bidrog med ytterligare 0,1 procentenhet uppåt vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på utrikes flygresor (-12,7 procent) och paketresor (-4,4 procent) som vardera bidrog med 0,1 procentenhet nedåt i september.