Statens miljöskatteintäkter ökade med 5 miljarder

2016 ökade statens miljöskatteintäkter med mer än fem miljarder kronor jämfört med året innan. Det förklaras främst av ökade intäkter från energiskatter på bränsle och el. Ökningen återfinns både hos näringslivet och hos hushållen, rapporterar Statistiska centralbyrån, SCB.

Miljöskatteintäkterna ökade från 93 till 98 miljarder kronor. De energirelaterade skatterna utgör nära 80 procent av dessa skatter.

Av den totala ökningen på fem miljarder kronor står energiskatten på bränsle för drygt tre miljarder kronor och energiskatten på el för nära en miljard kronor.

Även andra energirelaterade skatteintäkter som avgiften till kärnbränslefonden och skatt på termisk effekt i kärnkraft ökar. Koldioxidskatten, som också räknas som en energiskatt, är fortfarande den miljöskatt som inbringar störst miljöskatteintäkter, men intäkterna 2016 minskar med ungefär en halv miljard.

Förutom energiskatter utgör skatter på transport en stor del av miljöskatteintäkterna, ungefär 20 procent. Även transportrelaterade skatter ökade under 2016, med nära en miljard kronor. Det beror främst på ökade intäkterna från trängselskatten.