Fler kan få hörseln tillbaka med donation

Rättsmedicinalverket tillvara tar nästan all vävnad för transplantationer av hörselben och hud och andelen tillvaratagna hornhinnor och hjärtklaffar har ökat. Men man vill nu att regeringen griper in så att man kan hjälpa fler.

– Med ett tydligt uppdrag från regeringen skulle vi kunna öka vårt bidrag till vävnadsdonationer, säger Lars Werkström, generaldirektör för Rättsmedicinalverket.

Omkring 1 500 patienter i Sverige behöver årligen transplantation av donerad vävnad. Rättsmedicinalverket kan endast ta tillvara donerad vävnad om den avlidne och anhöriga gett sitt medgivande, men vävnaderna kan ge väntande patienter mycket hjälp.

– Vid kraftig synnedsättning på grund av sjukdom kan donerade hornhinnor ge synen tillbaka och transplantation av hörselben kan ge hörseln tillbaka vid sjukdomar i mellanörat. Donerad hud är det bästa förbandet vid svåra brännskador och hjärtklaffar räddar liv på gammal som ung, berättar Jesper Greby, samordningschef på avdelningen för rättsmedicin vid Rättsmedicinalverket.

Rättsmedicinalverket utför cirka 5 000 rättsmedicinska obduktioner varje år där syftet är att utesluta brott och fastställa dödsorsaken.

– Vi undersöker bland annat dödsolyckor och självmord där man har avlidit i ung ålder. Bland dem finns många fall som lämpar sig för att donera vävnad, säger Jesper Greby.

Sammantaget står myndigheten i dag för cirka 25 procent av all vävnad förmedlad för transplantation. Men Rättsmedicinalverket skulle kunna göra mer.

– Ett tydligt formulerat uppdrag från regeringen att Rättsmedicinalverket ska arbeta aktivt med vävnadsdonationer skulle kunna ge Sverige en ökad tillgång av vävnader. Det skulle i förlängningen betyda vinster i både liv och livskvalitet för behövande, säger Lars Werkström, generaldirektör för Rättsmedicinalverket.

Fakta: Vävnadsdonation

Till skillnad från organ behöver inte vävnader vara försörjda med syresatt blod när de tas tillvara, vilket innebär att vävnadsdonation är möjlig även när andning och blodcirkulation har upphört. I samband med en rättsmedicinsk obduktion är det därför möjligt att tillvarata vissa vävnadstyper för donation som hjärtklaffar, hornhinnor, hörselben och hud.